KOMMUNIKATION - LÄTT ATT SÄGA, SVÅRT ATT GÖRA

Vi vet att det våra kunder uppskattar mer än något annat är att vi är duktiga på att kommunicera. Att vi är ärliga, tydliga och öppna. Att vi förstår att allting blir så mycket enklare när man har ett bra samtal. Att vi inte bara snackar utan faktiskt kommunicerar, på riktigt.

Vi vill ha en dialog genom hela processen, från idéfas och projektering, anbud och upphandlingar hela vägen till byggperiod och färdigt arbete. Vi är noga med att kommunicera när vi kommer och går, vad vi ska göra och hur det går. Detta omfattar samtliga verksamhetsområden och samtliga nivåer inom företaget.

Beslutsvägarna är korta och vi är noggranna med att hålla tider. Varje anställd tar själv ett stort ansvar för projektens fortskridande. Vi håller vad vi lovar och vi lever som vi lär. Vi är hela och rena, vi håller ordning och reda och vi lämnar inte förrän det är städat och klart.

På Tvåtumfyra är kommunikation vårt viktigaste verktyg.
Vi ska vara bäst i klassen på att prata med våra kunder.
Du som kund ska alltid ha 100% koll på vad, när, var och hur.

klocka tvåtumfyra

Ordning och reda

smiley tvåtumfyra

Hel och ren

städning tvåtumfyra

Städat och klart

På Tvåtumfyra ställer samtliga anställda upp på de tre enkla deviserna ovan, som definierar vilka vi är och hur vi agerar. Vi värdesätter vårt anseende och vårt goda rykte. Vi bryr oss om att du som kund alltid möter personal som hejar och är trevliga, som kommunicerar och är tydliga, som håller efter arbetsplatsen och låter dig veta hur arbetet fortskrider. Detta tror vi är receptet för att lyckas långsiktigt, och kärnan i vårt arbete.