thumbnail

Byggservice

Vår tolkning av begreppet byggservice beskriver mindre projekt, ofta med kort varsel. Vi delar din omsorg om både fastigheten och dem som nyttjar den, varför vi arbetar för att hålla tiderna, är nåbara och lämnar det rent och snyggt efter oss. Till vår definition av byggservice räknas projekt där minst två av nedanstående villkor är uppfyllda:

• Budget < 300 000
• Arbetstid < tre veckor
• Mindre bygghandlingar

Tvåtumfyra har många och goda erfarenheter av serviceavtal. Vi har idag avtal med flera kommunala, komersiella och publika fastighetsägare såsom Göteborg, Kungälv, Ale Eklandia, Platzer och Statens Fastighetsverk SFV m fl.

Håller vi det vi lovar?
Kontakta oss och se med egna ögon hur vi jobbar. Vi använder det senaste inom maskin- och logistikteknik, vilket förenklar arbetet, höjer kvaliteten och ökar precisionen i kostnadsberäkningen. Du blir nöjd!

service@tvatumfyra.se

DSC03755

Entreprenad

Vi kan ansvara för hela resan från projektstart till att projektet är realiserat. Tvåtumfyra arbetar med alla de vanligaste entreprenadformerna på marknaden: totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad. Den entreprenadform vi drömde om när Tvåtumfyra grundades har idag ett namn: samverkansentreprenad med partnering.

Partnering
Grunden för partnering är tillit och ömsesidig förståelse, med förmåga att sätta byggprojektets mål före egna intressen. Samarbetet börjar med att beställare, brukare, entreprenörer, arkitekter och andra konsulter ger sin syn på ett projekt, vilket resulterar i ett program med riktlinjer för projektet. Därefter tillsätts en projektgrupp med representanter från samtliga parter, som ansvarar för detaljprojekteringen.

Allteftersom projekteringen framskrider startar produktionen och löper sedan parallellt med denna. Det förkortar den totala projekttiden. Genom ett incitamentssystem, där parterna delar på vinster/förluster, ser parterna tillsammans till att projektet sätts i centrum och att kostnader hålls nere.

entreprenad@tvatumfyra.se

DSC_0011

Inredning

Med vårt nya snickeri bistår vi er med all typ av offentlig inredning. Vi bygger er reception och konstruerar möbellösningar för lobbyn. Vi bygger dekor och panelar er foajé. Vi konstruerar fasta lösningar till er restaurang och döljer er verksamhets tekniska utrustning. Vi finner stor arbetsglädje i att vara aktiva i hela projekt för kunder inom restaurang/hotell och för dom som har publika ytor/inredningar eller kanske företag som vill förstärka sitt varumärke med special anpassade inredningsprodukter. Tillsammans med vår andra aktivitet Entreprenad kan vi åtaga oss kompletta uppdrag.

En kreativ mästare på inredningssnickeri
Inredningssektionen är Tvåtumfyra:s svar på behov vi mött hos våra kunder och en kompetens som vi vill ge större utrymme i vår organisation. Med snickeriet erbjuder Tvåtumfyra en kombination av inredningsarbeten och konventionell byggtjänst för offentlig miljö. Ni får tillgång till exklusiv snickerikompetens och omsorgsfullt utvalt material.

inredning@tvatumfyra.se

Fönsterrenovering

Vi tror att det finns ett stort värde i att bevara och varsamt restaurera gamla fönster. Därför satsar vi stort på en helt ny avdelning med fokus på just detta. Vi väljer att renovera fönster som suttit i generationer, för att hålla i generationer. För det är vad nästa generation förtjänar!

fonster@tvatumfyra.se

Grunden till allt är långsiktighet

Tvåtumfyra startades 1998 och har skapat sig ett namn inom byggsektorn, som en förtroendefull, inspirerande och kreativ byggpartner. Vårt goda anseende skapar en förutsättning för att både behålla och attrahera kunder. Våra kärnvärden är Innovation, Kommunikation och Glädje.

Vi utgår ifrån kundens behov när vi utför byggnation för offentliga och kommersiella fastighetsägare. Vi ska vara den ledande aktören och den självklara partnern inom byggentreprenad och byggservice inom Storgöteborg och inredningssnickerier inom Norden, med fokus på kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö. Tvåtumfyra inspirerar kunder och leverantörer till ett kreativitet samarbete där den bästa skaparkraften föds.

Med mål att vara bäst i klassen

• Vi skapar goda och långa relationer med kunder och leverantörer.

• Vi levererar slutresultat som är ekonomiskt, förvaltningstekniskt och estetiskt hållbart både på kort och lång sikt.

• Vår verksamhet bedrivs ur ett helhetsperspektiv där kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö beaktas i alla delar av organisationen och vid valet av samarbetspartners.

• Vi beaktar miljöeffekter under produktionens hela livslängd; vid projektering, materialval, transporter, avfallshantering, drift och underhåll.

Strategier med långsiktigt tänk

• Satsa på kärnverksamheterna byggentreprenad, byggservice och inredningssnickeri.

• Fokus på byggservice och byggentreprenad inom Storgöteborg och inredningssnickeri inom Norden

• På förhand hantera risker i processen med modern informationsteknik.

• Låta kärnvärdena genomsyra hela organisationen och dess verksamhet.

Certifierade i kvalitetsarbete, miljöarbete och arbetsmiljö

Vi skall alltid uppfylla våra kunders krav på kvalitet och miljö med omsorg och finess, avseende de produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Vårt fokus på kreativ kommunikation skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra affärer med oss. Vårt arbete med arbetsmiljö, ständiga förbättringar, att förhindra och förebygga miljöskador, samt att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter, är för oss en självklarhet. Återkoppling, korta beslutsvägar, hålla tider, stort kunnande och egen ansvar samt laganda, är grundstenarna i vårt företag.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang, motivation och systematiskt arbetsmiljöarbete har högsta prioritet. Genom att integrera hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete skapar vi en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.