skip to Main Content

TVÅTUMFYRA - VILKA ÄR VI?

Tvåtumfyra verkar inom byggbranschen med ett fokus på hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
Med positiv dialog tar vi fram tekniska lösningar för våra beställare, gärna med ett återbruksfokus.
Från idéfas och projektering, kostnadsbedömningar, avtalsförslag och färdigställande till service och underhåll under förvaltningstid.
Vi hjälper vår beställare att utveckla sina fastigheter med ett tekniskt och tidsmässigt fokus vilket ger kostnadseffektiva och hållbara lösningar.
Beslutsvägarna är korta och vi är noggranna med att hålla tider. Vi håller vad vi lovar och vi lever som vi lär. Vi är hela och rena, vi håller ordning och reda och vi lämnar inte förrän det är städat och klart.

Tvåtumfyra grundades 1998 och har skapat sig ett namn inom byggsektorn som en förtroendefull, inspirerande och kreativ byggpartner. Vi är en av de ledande aktörerna inom byggservice, byggentreprenad, inredningssnickeri och återbruk i Storgöteborg.

På Tvåtumfyra är kommunikation vårt viktigaste verktyg.
Vi ska vara bäst i klassen på att prata med våra kunder.
Du som kund ska alltid ha 100% koll på vad, när, var och hur.

klocka tvåtumfyra

Ordning och reda

smiley tvåtumfyra

Hel och ren

städning tvåtumfyra

Städat och klart

På Tvåtumfyra ställer samtliga anställda upp på de tre enkla deviserna ovan, som definierar vilka vi är och hur vi agerar. Vi värdesätter vårt anseende och vårt goda rykte. Vi bryr oss om att du som kund alltid möter personal som hejar och är trevliga, som kommunicerar och är tydliga, som håller efter arbetsplatsen och låter dig veta hur arbetet fortskrider. Detta tror vi är receptet för att lyckas långsiktigt, och kärnan i vårt arbete.

DEL AV BUILDAKONCERNEN

Läs mer om vår verksamhetspolicy, här

Back To Top