3 enkla tips för att lyckas med din ROT-entreprenad!

Innan jag går in på tipsen behöver vi avgränsa oss. Detta handlar om renoverings- och tillbyggnadsprojekt och inte om nyproduktion. Jag förutsätter också att du som skall handla upp entreprenaden inte omfattas av LOU. Och viktigast av allt detta är givetvis mina egna och i viss mån Tvåtumfyra högst personliga tips och erfarenheter.

  1. Handlingar

I ROT-projekt innebär det alltid en utmaning att använda gamla handlingar. Så, antingen tar du fram ett omfattande handlingsunderlag som gör att du vet förutsättningarna. Därefter handlar du upp brett genom att fråga flera entreprenörer. Om du däremot inte har eller vill ta fram ett omfattande underlag är det kanske enklast att välja en eller kanske två entreprenörer som tillsammans med dig tar fram en budget för projektet. Här drar du nytta av entreprenörernas erfarenhet och du kommer åt hela deras UE-nätverk. En byggare triggas lika mycket av en genomarbetad och tydlig handling som av en öppen frågeställning från en betrodd beställare. I båda fallen går det utmärkt att handla till fastpris eller löpande beroende på vad som passar dig bäst.

  • Glöm aldrig att ha en ordentlig anbudsgenomgång för att höra hur dina entreprenörer tänkt att genomföra projektet.
  1. Projektstart

När du genomför ett ROT-projekt är det väldigt vanligt att det finns pågående verksamheter i dina lokaler. Bjud in dem till dialog tillsammans med din upphandlade entreprenör. Se till att det blir ett personligt möte tidigt och låt entreprenören förklara processen för dina hyresgäster. Det är då mycket enklare för entreprenören att ta ansvar och hyresgästen känner sig hörd vilket i sin tur ökar förståelsen för hur bygget faktiskt kommer att påverka omgivningen.

  • Din entreprenör vill antagligen ha en direktkontakt med din hyresgäst för att slippa gå genom beställaren under projektets gång. Detta sparar oftast tid för alla inblandade.
  1. Genomförande

Alla ROT-projekt kommer under byggskedet att stöta på problem som varken du, dina konsulter eller din entreprenör kunnat förutse. För att minska merkostnaderna i projektet är det viktigt att du och din entreprenör snabbt kan hitta en väg framåt. Ofta är arbetet intensivt och små förseningar kan få stora konsekvenser senare i projektet. Snabba beslut uppskattas av entreprenörer och underentreprenörer som snabbt drar på sig kostnader vid stillestånd.

  • Eftersträva en rak dialog och be din entreprenör att prissätta olika alternativ. Som byggare vet vi att det finns många olika vägar fram till det gemensamma målet.

Jag hoppas att kan dra nytta av dessa tips i ditt arbete som beställare. Som sagt så är detta inte något facit men det stämmer bra på hur många av oss byggentreprenörer resonerar när vi pratar om lyckade projekt. Vill du veta mer om hur vi driver våra projekt är du välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor på Tvåtumfyra.

Samuel Lindén VD på Tvåtumfyra april 2019

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen