Går det att arbeta smartare med LOU?

Som en reaktion på ett tidigare inlägg fick jag frågan om min syn på LOU. Här delar jag några av mina tankar och idéer.

Sluta med strikt rangordning på byggserviceavtalen

Vissa individer fungerar inte tillsammans. Så, varför skall man tvingas in i ett samarbete för att ramavtalet kräver det? Istället för att kräva strikt rangordning välj 3 – 5 entreprenörer där den inköpande organisationen har rätt att handla av den som bäst svarar upp mot varje enskilt uppdrag på listan. Må bästa entreprenör få och förtjäna uppdragen!

Kräv inte in för mycket dokumentation i tidigt skede

Idag utformas många upphandlingar med krav på att redovisa omfattande dokumentation, ibland 40-50 sidor för ett uppdrag på 1 mkr. Då svarar vi bara om vi har tid. Tag bort detta krav i tidigt skede så kommer ni att få många fler anbud och garanterat bättre priser. I nästa steg; genomför en anbudsgenomgång och kräv in dokumentationen av relevanta anbudsgivare då.

CV

Ofta krävs flera CV:n vilket i sig är bra, men vi måste skicka in dessa CV:n i fler upphandlingar eftersom vi inte vet vilka uppdrag som blir av. Vi kan således inte garantera att personen finns tillgänglig för ditt uppdrag (beslutet kan dessutom bli försenat pga. överklagan). Sätt generella krav och genomför istället intervjuer med individerna som skall jobba i projektet och ställ krav på att du som beställare ska kunna byta ut personal som inte fungerar i projektet.

Går det att förenkla processen?

Ett sista tips till de kommunala verksamheterna i Göteborg. Gå samman och inför en årlig prekvalificering för oss som lämnar anbud. Här redovisas KMA-dokumentation, organisationsbeskrivningar och inte minst BAS-kontrollen. Entreprenören får grönt, gult eller rött ljus. Självklart kan entreprenören på egen begäran komplettera för att bli grönlistad. Detta skulle spara staden och entreprenörerna massor med pengar varje år och inte minst höja kvalitén på entreprenörer och upphandlingar.

Håller du med mig? Vilka misstag gör jag med detta resonemang?

Samuel Lindén VD på Tvåtumfyra maj 2019.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen