Vem är drömkunden?

Alla har antagligen en drömkund, för oss byggare är det ganska ofta en större fastighetsägare som har ett återkommande behov. Här finns möjligheter till en långsiktig relation där vi över tid få uppdrag av olika storlek. Att ha ett par offentliga ramavtal är också bra för bolag i vår storlek. Då vet vi att det kontinuerligt kommer arbetsorder oavsett hur konjunkturen ser ut. Men jag vill här argumentera för att drömkunden faktiskt är en individ och inte en organisation. En grundläggande faktor är givetvis att bolaget personen företräder är seriöst och bra, men vi förutsätter att så är fallet.

Min drömkund har följande egenskaper:

  • Ställer krav
  • Ställer frågor
  • Vågar vara professionellt personlig

Vi presterar mycket bättre om vår kund ställer krav på oss. Det vet alla som någon gång jobbat mot en tydlig deadline. Jag vill ha en tydlig målbild, budget och tidplan att förhålla mig till. Då kan jag i min tur ställa krav på min kund att komma med besked i tid och vi blir tillsammans otroligt effektiva.

Jag vill ha frågor på hur vi arbetar, med vem vi gör det och vilka utmaningar vi ser i projektet. Många, inklusive jag, hämmas av rädslan att blotta sin okunskap. Detta gäller alla i alla led och det hindrar oss från att arbeta fokuserat & effektivt. Jag gillar att bli ifrågasatt, med intentionen att förstå, för då måste jag själv tänka till och utmana mina metoder och tankar.

Att våga vara professionellt personlig är enligt min egen erfarenhet en tydlig framgångsfaktor. Om jag förstår vem du är och vad som driver dig är det lättare att veta vad jag ska fokusera på i vårt gemensamma projekt. Låt oss säga att du älskar struktur, då vet jag att jag skall se till att protokollen produceras direkt efter mötet. Men om du istället är vetgirig och nyfiken förstår jag att jag skall hålla dig extra involverad i hur projektet fortskrider.

Det jag vill säga med denna text är att drömkunden är en individ snarare än en organisation. Det är väldigt lätt att vi gör en lista över företag som vi vill jobba med utan att där och då tänka på individerna som vi vill jobba med. Det handlar till syvende och sist om människor som skall fungera tillsammans!

Samuel Lindén VD på Tvåtumfyra oktober 2019.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen